Egyptian President al-Sisi votes

© European Pressphoto Agency