Iraqi Prime Minister Haider al-Abadi visits Habbaniyah military base